środa, 31 sierpnia 2011

Packet Tracer: Network Address Translation

 NAT czyli Network Address Translation tak naprawdę umożliwia większości z nas dostęp do Internetu. To właśnie dzięki niemu nasz lokalny adres IP (np. 192.168.1.111) jest tłumaczony na adres globalny, który to widzą np. serwery sieciowe. Jednak to co jest ważniejsze to fakt, że NAT (a raczej PAT) umożliwia wielu urządzeniom jednoczesną komunikację z "zewnętrznym światem" przy użyciu pojedynczego globalnego adresu IP.

Jednak nic tak nie wspomaga nauki jak bodźce wizualne :) Dlatego też przygotowałem taki mały projekt sieci wykorzystującej różne odmiany mechanizmu NAT:

A jak sama translacja działa w praktyce? Router przy wykorzystaniu tablicy translacji podmienia docelowy/źródłowy (w zależności od kierunku przesyłania) adres IP w nagłówku pakietu, dzięki czemu odzwierciedla on aktualną "przestrzeń adresów". By lepiej zrozumieć polecam krótką prezentację w formie filmiku.A jak taka tablica translacji wygląda? Cóż możemy ją obejrzeć wpisując w konsoli w trybie uprzywilejowanym (#) polecenie:
show ip nat translationsNim jednak przejdziemy do omówienia tych różnych odmian translacji to słów parę o ogólnej konfiguracji routera. Otóż by NAT w ogóle chciał działać konieczne jest określenie, który interfejs jest "wewnątrz" (inside), a który "na zewnątrz" (outside) sieci, której adresy chcemy tłumaczyć. Informację tą przekazujemy routerowi wpisując w konfiguracji interfejsów kolejno
ip nat inside
dla interfejsu wewnętrznego oraz
ip nat outside
dla interfejsu zewnętrznego.

Po ustawieniu tej podstawowej informacji możemy zacząć konfigurację sposobu translacji.

Statyczna translacja adresów sieciowych
Jest to odmiana translacji, w której każdy wpis musi zostać ustawiony ręcznie. Z tego też powodu w zastosowaniach życia codziennego metoda ta nadaje się jedynie do udostępnienia "na zewnątrz" serwerów lub innych urządzeń, z którymi chcemy nawiązywać łączność z maszyn znajdujących się poza naszą siecią.

Konfiguracja:
ip nat inside source static (IP wewnętrzny) (IP zewnętrzny)
ip nat inside source static (tcp/udp) (IP wewnętrzny) (port wewnętrzny) (IP zewnętrzny) (port zewnętrzny)

Wydruk z tablicy translacji:
Warte zauważenia jest to, że komunikaty pochodzące z jednego komputera używają tego samego adresu IP globalnego. Dodatkowo na końcu wydruku pojawia się de facto lista zdefiniowanych translacji statycznych (zaznaczona na zielono).

NAT z PAT
NAT z PAT to domyślny sposób translacji umożliwiający łączenie się przez jeden adres IP przez wiele maszyn.

Konfiguracja składa się z dwóch etapów. Napoczątku należy utworzyć listę dostępu, która będzie mówić routerowi, które adresy należy tłumaczyć (oczywiście można użyć rozszerzonych list ACL):
access-list (numer listy) permit any
Po jej utworzeniu możemy już ustawić samą translację:
ip nat inside source list (numer list) interface (nazwa interfejsu) overload
Warto zauważyć, że jeśli nie podamy słówka "overload" to Packet Tracer i tak je automatycznie doda do konfiguracji (dotyczy to jednak tylko definiowania NAT z wykorzystaniem interfejsu).

Wydruk z tablicy translacji:
 Jak widać wszystkie maszyny lokalne używają tego samego adresu IP (czerwony kolor), ale różnych numerów portów (zielony).

NAT z PAT przy użyciu wielu adresów IP
Podobnie jak w powyższej metodzie tak i tu wiele maszyn może korzystać z jednego zewnętrznego adresu IP. To co jest "nowego" to właśnie mnogość adresów, które są wykorzystywane, gdy pierwszemu zabranie wolnych portów.

Konfiguracja składa się z trzech etapów.  Poza omówioną powyżej konfiguracją listy dostępu musimy jeszcze utworzyć pulę adresów IP, które router będzie mógł przydzielać:
ip nat pool (nazwa puli) (początkowy adres IP) (końcowy adres IP) netmask (maska podsieci)
Samą translację zaś konfigurujemy następująco:

ip nat inside source list (numer listy) pool (nazwa puli) overload

Wydruk z tablicy translacji jest praktycznie taki sam jak przy NAT z PAT. Jedyna różnica polega na tym, że gdy skończą się wolne porty na pierwszym adresie IP to router zaczyna używanie kolejnego adresu z puli.

NAT przy użyciu wielu adresów IP
Ta metoda jest w zasadzie podobna do poprzednich, z tą różnicą, że tutaj każda maszyna używa tylko jednego adresu IP. Można zatem powiedzieć, że jest to taki dynamiczny odpowiednik zwykłej statycznej translacji.

Konfiguracja wygląda identycznie jak w przypadku powyższym (NAT z PAT z wieloma adresami). Jedyna zmiana to brak słówka "overload":
ip nat inside source list (numer listy) pool (nazwa puli)

Wydruk z tablicy translacji:
 Tablica translacji jak widać jest bardzo podobna do tej ze statycznego tłumaczenia adresów i różni się jedynie tym, że przed wykonaniem translacji nie mamy możliwości stwierdzenia, który adres globalny zostanie przypisany do danego adresu lokalnego.


Chcących przetestować działanie NAT na "żywym" organizmie zapraszam do pobrania pliku z konfiguracją sieci: link (PT wersja 5.3)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz