niedziela, 28 sierpnia 2011

Łączenie ciągów tekstowych

Chyba jednym z najpowszechniejszych działań w PHP jest łączenie różnej maści ciągów. Czy to przy budowaniu zapytań do bazy, czy też przy generowaniu treści do wyświetlenia. Jednak czy zastanawialiście się nad różnicami w sposobie łączenia ciągów? W tym wpisie porównam metodę doklejania kolejnych elementów za pomocą ".", dołączania wartości zmiennych przy pomocy "{$var}" oraz działanie funkcji sprintf. A na koniec porównam wydajność rzutowań bezpośrednich oraz konwersji z użyciem sprintfa.

Na początek mały test pokazujący różnice pomiędzy pustymi sprintf, "" oraz ''.

Sprintf:	  5.5083110332
" ":		  1.8283259869
' ':		  1.7890319824

oraz sam test dla "" i '':

" ":	  1.1731438637
' ':	  1.1480429173
" ":	  1.1413729191
' ':	  1.1829788685

Jak widać różnice w wydajności pomiędzy "" a '' są praktycznie nieistniejące, natomiast sprintf wykonuje się 3 razy dłużej.
Porównajmy zatem wydajność przy dołączaniu tekstu zapisanego w zmiennej pomiędzy inne elementy.

Sprintf:	7.5031311511993
" "." ":	2.9455320835114
" ":		3.1112060546875
{ }:		3.1566998958588

Wyniki te kolejno odnoszą się do kodu:
$temp = sprintf("prefix %s postfix",$text);
$temp = "prefix ".$text." postfix";
$temp = "prefix $text postfix";
$temp = "prefix {$text} postfix";

Okazuje się, że najszybciej działa łączenie kolejnych niezależnych ciągów, następnie w szeregu wydajności znajdują się metody "na skróty", a na końcu wywołanie funkcji sprintf.

Na sam koniec zostawiłem porównanie wydajności rzutowań na typy liczbowe - integer i float. Wyniki prezentują się następująco:
Sprintf %d:	  0.7861609459	666
Sprintf %u:	  0.7842721939	666
Sprintf %f:	  1.2757029533	666.999000
(int):		  0.2504780293	666
(float):	  0.2895848751	666.999

Funkcja sprintf znowu jest trzykrotnie, a w przypadku rzutowania na float ponad czterokrotnie wolniejszy. Jednak sytuacja ta zmienia się diametralnie gdy zaczynamy tworzyć ciąg składający się z wielu zmiennych:
Sprintf %d %f:		  6.8353290558
Sprintf %1$d %2$f:	  7.3985271454
(int), (float)		  8.1965639591

Wyniki te odpowiadają kodowi:
$temp = sprintf("%d %f %d",$numeric, $float, $int);
$temp = sprintf('%1$d %2$f %3$d',$numeric, $float, $int);
$temp = (int)$numeric." ".(float)$float." ".(int)$int;

Przy tworzeniu rozbudowanych ciągów tekstowych jednak warto użyć funkcji sprintf. Jednak z drugiej strony przy pojedynczych zmiennych o wiele lepiej używać bezpośredniego rzutowania. To na co również warto zwrócić uwagę to fakt, że odnoszenie się do zmiennych poprzez %1$, %2$ itd. mimo iż jest z pewnością szybsze do napisania to jednak działa nieco wolniej od bezpośredniego podawania każdego z parametrów (nawet jeśli musimy je podawać wielokrotnie w jednym wywołaniu funkcji).

Wykorzystany kod do testowania można pobrać jak zwykle z mojego chomika (link).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz