piątek, 5 sierpnia 2011

Dostęp do prywatnych pól klas przodków w PHP

Ten wpis jest w zasadzie rozszerzeniem poprzedniego wpisu. To co tutaj zostanie omówione to stricte dostęp do pól prywatnych danej klasy, jak i również troszkę bardziej rozbudowany przykład wykorzystania klas z rodziny Reflection.

Jak można było zauważyć w poprzednim wpisie funkcja get_object_vars() realizuje de facto zadanie pobrania wartości i nazw pól klas. Jej wadą jest jednak niemożność dojścia do metod prywatnych przodków naszej klasy i właśnie w celu dodania tej funkcjonalności niezbędne okażą się klasy Reflection.

Na początek przypomnijmy jednak sobie naszą hierarchię klas...
class First
{
  private $firstPrivate;
  protected $firstProtected;
  public $firstPublic="DEFAULT";
}

class Second extends First
{
  private $secondPrivate;
  protected $secondProtected;
  public $secondPublic;
}

class Third extends Second
{
  private $thirdPrivate;
  protected $thirdProtected;
  public $thirdPublic;
}

Aby dobrać się do metod prywatnych potrzebujemy o wiele bardziej rozbudowanego kodu niż ten umieszczony w poprzednim wpisie, oraz rekurencji koniecznej do przejścia po grafu dziedziczenia klas.
Takim chyba najprostszym przykładem pobrania wartości wszystkich parametrów jest funkcja:
function getAllFields($object)
{
  $globalFields = array();
  $reflectionClass = new ReflectionClass($object);
  do
  {
    $reflections = $reflectionClass->getProperties();

    foreach($reflections as $reflectionProperty)
    {
      $reflectionProperty->setAccessible(true);
      $globalFields[$reflectionProperty->name] = $reflectionProperty->getValue($object);
    }
    $reflectionClass = $reflectionClass->getParentClass();
  }
  while($reflectionClass);
  return $globalFields;
}
dająca taki oto rezultat
Array
(
  [thirdPrivate] => 
  [thirdProtected] => 
  [thirdPublic] => NEW
  [secondProtected] => 
  [secondPublic] => 
  [firstProtected] => 
  [firstPublic] => DEFAULT
  [secondPrivate] => 
  [firstPrivate] => NEW PRIVATE
)
Funkcję ta jednak ma główną wadę w postaci nadpisywania zmiennych klas bliższych badanemu obiektowi przez zmienne jego przodków. Na szczęście można tą funkcję dowolnie rozwijać i sprawić by generowała wszelkie informacje dotyczące badanej klasy:
function getAllFieldsStrict($object)
{
  $globalFields = array();
  $reflectionClass = new ReflectionClass($object);
  do
  {
    $reflections = $reflectionClass->getProperties();

    foreach($reflections as $reflectionProperty)
    {
      if($reflectionProperty->getDeclaringClass()->name == $reflectionProperty->name)
      {
        switch(true)
        {
          case $reflectionProperty->isPrivate(): $globalFields[$reflectionProperty->name][$reflectionProperty->name]['access'] = 'private'; break;
          case $reflectionProperty->isProtected(): $globalFields[$reflectionProperty->name][$reflectionProperty->name]['access'] = 'protected'; break;
          case $reflectionProperty->isPublic(): $globalFields[$reflectionProperty->name][$reflectionProperty->name]['access'] = 'public'; break;
        }
        $reflectionProperty->setAccessible(true);
        $globalFields[$reflectionProperty->name][$reflectionProperty->name]['value'] = $reflectionProperty->getValue($object);
        $globalFields[$reflectionProperty->name][$reflectionProperty->name]['static'] = $reflectionProperty->isStatic();
      }
    }
    $reflectionClass = $reflectionClass->getParentClass();
  }
  while($reflectionClass);
  return $globalFields;
}
czego rezultatem jest
Array
(
  [Third] => Array
    (
      [thirdPrivate] => Array
        (
          [value] => 
          [static] => 
          [access] => private
        )
      [thirdProtected] => Array
        (
          [value] => 
          [static] => 
          [access] => protected
        )
      [thirdPublic] => Array
        (
          [value] => NEW
          [static] => 
          [access] => public
        )
    )
  [Second] => Array
    (
      [secondPrivate] => Array
        (
          [value] => 
          [static] => 
          [access] => private
        )
      [secondProtected] => Array
        (
          [value] => 
          [static] => 
          [access] => protected
        )
      [secondPublic] => Array
        (
          [value] => 
          [static] => 
          [access] => public
        )
    )
  [First] => Array
    (
      [firstPrivate] => Array
        (
          [value] => NEW PRIVATE
          [static] => 
          [access] => private
        )
      [firstProtected] => Array
        (
          [value] => 
          [static] => 
          [access] => protected
        )
      [firstPublic] => Array
        (
          [value] => DEFAULT
          [static] => 
          [access] => public
        )
    )
)
Wydajność
get_object_vars: 0.28459501266479
getAllFields:  4.3010709285736
getAllFieldsStrict: 4.3191359043121
Podczas testu wykonano każde z zapytań 100000 razy i jak widać wygenerowanie rozbudowanej struktury klas zajmuje praktycznie tyle samo czasu co stworzenie prostszej. Mimo wszystko jednak generowanie trwa ok. 15 razy dłużej w porównaniu do wyciągnięcia informacji za pomocą get_object_vars(), dlatego też jeśli potrzebujemy dostać się do zmiennych klas i mamy możliwość deklarowania pól jako protected a nie private - to zdecydowanie lepiej tak zrobić i używać get_object_vars().

Przykładowy kod do testowania można pobrać z mojego chomika (link).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz