niedziela, 19 czerwca 2011

Packet Tracer: Redistribute RIP + OSPF

Tak jakoś przy tworzeniu projektu na sieci komputerowe dłużej nad tym problemem musiałem się pochylić. Co ciekawe nie tyle z racji błędnej metody, ale z racji problemów Pacet Tracera ^.^ Bo jakże wytłumaczyć fakt, że raz jedna konfiguracja nie działa, a za chwilę po wyczyszczeniu trasowania RIPem i ustawienia wszystkiego identycznie już działać zaczyna?

Tak czy inaczej niechaj wpis ten będzie taką małą pomocą dla tych wszystkich, którzy na ten sam problem natrafią - pamiętajcie jak nie działa to skonfigurujcie to samo od nowa ;>
A teraz trochę CLI i opisu sieci, której logiczny schemat wygląda tak:


Generalnie mamy 3 sieci, w których po lewej stronie rutera 1 zastosowano OSPF, a po prawej RIP. To czym się różnią to sposób konfiguracji:
 • 1sza sieć jest podzielona na podsieć dla rutingu z RIPem (200.100.2.0) i na podsieć dla rutingu z OSPF (200.100.1.0)
 • 2ga sieć cały ruting prowadzi w jednej podsieci (200.101.1.0) i używa wildcardów na OSPF 0.0.0.255
 • 3cia sieć jest de facto tym co 2ga, z tą różnicą, że wildcardy na OSPF są równie 0.0.0.3, więc ustawione dla każdej podsieci z osobna
 I przykładowy listening z konfiguracji routerów dla drugiej sieci:
Router0
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.169.1.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/0
 ip address 200.101.1.2 255.255.255.252
!
router ospf 7
 log-adjacency-changes
 network 192.169.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 200.101.1.0 0.0.0.255 area 0

Router1
interface Serial0/0
 ip address 200.101.1.1 255.255.255.252
 clock rate 4000000
!
interface Serial0/1
 ip address 200.101.1.5 255.255.255.252
!
router ospf 7
 log-adjacency-changes
 redistribute rip 
 passive-interface Serial0/1
 network 200.101.1.0 0.0.0.255 area 0
!
router rip
 version 2
 redistribute ospf 7 metric 3 
 passive-interface Serial0/0
 network 200.101.1.0

Router2
interface FastEthernet0/0
 ip address 192.169.2.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface Serial0/0
 ip address 200.101.1.6 255.255.255.252
 clock rate 4000000
!
router rip
 version 2
 network 192.169.2.0
 network 200.101.1.0

i tablice trasowania:

Router0
C  192.169.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O E2 192.169.2.0/24 [110/20] via 200.101.1.1, 00:08:32, Serial0/0
   200.101.1.0/30 is subnetted, 2 subnets
C    200.101.1.0 is directly connected, Serial0/0
O    200.101.1.4 [110/128] via 200.101.1.1, 00:08:32, Serial0/0

Router1
O  192.169.1.0/24 [110/65] via 200.101.1.2, 00:08:17, Serial0/0
R  192.169.2.0/24 [120/1] via 200.101.1.6, 00:00:10, Serial0/1
   200.101.1.0/30 is subnetted, 2 subnets
C    200.101.1.0 is directly connected, Serial0/0
C    200.101.1.4 is directly connected, Serial0/1

Router2
R  192.169.1.0/24 [120/3] via 200.101.1.5, 00:00:02, Serial0/0
C  192.169.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
   200.101.1.0/30 is subnetted, 2 subnets
R    200.101.1.0 [120/1] via 200.101.1.5, 00:00:02, Serial0/0
C    200.101.1.4 is directly connected, Serial0/0

(pogrubione trasy poznano dzięki redystrybucji)

A na koniec jeszcze link do pliku z tą siecią: link (PT wersja 5.3)