poniedziałek, 24 grudnia 2012

Bitmapowy zawrót głowy

Dziś bez zbędnych wprowadzeń i opisów - po prostu fragmenty kodu odpowiedzialne za konwersję pomiędzy trzema klasami odpowiedzialnymi za grafikę w .NET: Bitmap, BitmapImage oraz BitmapSource. Natomiast w ramach bonusu świątecznego konwersja z i do Byte[], która z pewnością w przypadku trzymania obrazów w plikach/bazach danych przyda się "od kopa". Przedstawiony kod jest w postaci metod rozszerzających (ang. extension methods), więc umożliwi przejrzyste i proste wykorzystanie.

Bitmap

using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.IO;
using System.Drawing.Imaging;
using System.Windows.Interop;

namespace Runaurufu.Extension
{
  public static class ExtensionBitmap
  {
    public static BitmapImage ToBitmapImage(this Bitmap A)
    {
      using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
      {
        A.Save(ms, ImageFormat.Bmp);
        ms.Position = 0;
        BitmapImage bi = new BitmapImage();
        bi.BeginInit();
        bi.StreamSource = ms;
        bi.CacheOption = BitmapCacheOption.OnLoad;
        bi.EndInit();
        return bi;
      }
    }

    [System.Runtime.InteropServices.DllImport("gdi32.dll")]
    private static extern bool DeleteObject(IntPtr hObject);

    public static BitmapSource ToBitmapSource(this Bitmap A)
    {
      IntPtr hBitmap = A.GetHbitmap();
      BitmapSource result;
      try
      {
        result = Imaging.CreateBitmapSourceFromHBitmap(hBitmap, IntPtr.Zero, System.Windows.Int32Rect.Empty, System.Windows.Media.Imaging.BitmapSizeOptions.FromEmptyOptions());
      }
      finally
      {
        DeleteObject(hBitmap);
      }

      return result;
    }

    public static Byte[] ToByteArray(this Bitmap A)
    {
      using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
      {
        A.Save(ms, ImageFormat.Bmp);
        ms.Position = 0;
        return ms.ToArray();
      }
    }
  }
}

BitmapSource

using System;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Windows.Media.Imaging;

namespace Runaurufu.Extension
{
  public static class ExtensionBitmapSource
  {
    public static BitmapImage ToBitmapImage(this BitmapSource A)
    {
      return A.ToBitmapImage(new BmpBitmapEncoder());
    }

    public static BitmapImage ToBitmapImage(this BitmapSource A, BitmapEncoder encoder)
    {
      BitmapImage bi = new BitmapImage();

      using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
      {
        encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(A));
        encoder.Save(ms);
        ms.Position = 0;

        bi.BeginInit();
        bi.StreamSource = ms;
        bi.CacheOption = BitmapCacheOption.OnLoad;
        bi.EndInit();
      }

      return bi;
    }

    public static Bitmap ToBitmap(this BitmapSource A)
    {
      return A.ToBitmap(new BmpBitmapEncoder());
    }

    public static Bitmap ToBitmap(this BitmapSource A, BitmapEncoder encoder)
    {
      System.Drawing.Bitmap bitmap;
      using (MemoryStream outStream = new MemoryStream())
      {
        encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(A));
        encoder.Save(outStream);
        bitmap = new System.Drawing.Bitmap(outStream);
      }
      return bitmap;
    }

    public static Byte[] ToByteArray(this BitmapSource A)
    {
      return A.ToByteArray(new BmpBitmapEncoder());
    }

    public static Byte[] ToByteArray(this BitmapSource A, BitmapEncoder encoder)
    {
      using (MemoryStream memoryStream = new MemoryStream())
      {
        encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(A));
        encoder.Save(memoryStream);
        return memoryStream.GetBuffer();
      }
    }
  }
}

BitmapImage

using System;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Windows.Media.Imaging;

namespace Runaurufu.Extension
{
  public static class ExtensionBitmapImage
  {
    public static Bitmap ToBitmap(this BitmapImage A)
    {
      return A.ToBitmap(new BmpBitmapEncoder());
    }

    public static Bitmap ToBitmap(this BitmapImage A, BitmapEncoder encoder)
    {
      Bitmap bitmap;
      using (MemoryStream outStream = new MemoryStream())
      {
        encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(A));
        encoder.Save(outStream);
        bitmap = new System.Drawing.Bitmap(outStream);
      }
      return bitmap;
    }

    public static Byte[] ToByteArray(this BitmapImage A)
    {
      return A.ToByteArray(new BmpBitmapEncoder());
    }

    public static Byte[] ToByteArray(this BitmapImage A, BitmapEncoder encoder)
    {
      Byte[] byteArr;
      using (MemoryStream ms = new MemoryStream())
      {
        encoder.Frames.Add(BitmapFrame.Create(A));
        encoder.Save(ms);
        ms.Position = 0;
        byteArr = ms.GetBuffer();
      }
      return byteArr;
    }
  }
}

Byte[]

using System;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Windows.Media.Imaging;

namespace Runaurufu.Extension
{
  public static class ExtensionByte
  {
    public static Bitmap ToBitmap(this Byte[] A)
    {
      using (MemoryStream ms = new MemoryStream(A))
      {
        return new Bitmap(ms);
      }
    }

    public static BitmapImage ToBitmapImage(this Byte[] A)
    {
      using (MemoryStream ms = new MemoryStream(A))
      {
        ms.Position = 0;
        BitmapImage bi = new BitmapImage();
        bi.BeginInit();
        bi.StreamSource = ms;
        bi.CacheOption = BitmapCacheOption.OnLoad;
        bi.EndInit();
        return bi;
      }
    }
  }
}

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku BitmapSource czyli obrazach rodem z WPF/Silverlighta konieczne jest podanie odpowiedniego enkodera - wybór np. JpegEncoder na obrazie z kanałem alfa (przeźroczystość) sprawi, że ów kanał alfa trafi szlag... :) Dodatkowo z oczywistych przyczyn nie ma metody do konwersji BitmapImage -> BitmapSource - a jeśli ktoś szuka bo z jakiś powodów potrzebuje to może wykorzystać ten fragment:
    public static BitmapSource ToBitmapSource (this BitmapImage A)
    {
      return (BitmapSource)A;
    }

A wszystkim, którzy choć od czasu do czasu zaglądają w me skromne progi życzę Wesołych Świąt :)

Keywords: C#, . NET, Bitmap, BitmapImage, BitmapSource, Bitmap conversions, Silverlight, WPF, WinForm, Image, Picture, Transparent BitmapImage.